CU-AAT.com
  การสมัครสอบ CU-AAT


ข้อสอบ CU-AAT นั้นใครๆก็สามารถเข้าสอบได้ (ไม่จำเป็นต้องจบม. 6 ก่อน) เพียงแค่มี
คุณสมบัติหลักๆ 2 ข้อคือ มีบัตรประชาชนหรือ Passport และมีเงินค่าสมัครสอบ 800 บาท


ขั้นตอนการสมัครสอบ CU-AAT


1. โดยปกติแล้ว CU-AAT จะจัดสอบในเดือนที่ 1, 7, 10, 11 และ 12 โดยเราสามารถสมัคร
    สอบได้ประมาณ 1 เดือนก่อนวันสอบ (คอยสังเกตช่องที่เขียนว่า Registration/Payment Periods
    ให้ดีๆเพราะหากเลยกำหนดไปจะไม่สามารถสมัครได้) ซึ่งเราสามารถตรวจสอบ
    ตารางสอบได้ตามลิงค์ด้านล่าง

2. ลงทะเบียนสอบ Online โดยเราต้องสร้าง User ID สำหรับการใช้งาน ซึ่งเจ้า User ID
    นี้ก็คือหมายเลขบัตรประชาชนเรานั่นเอง จากนั้นทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้ว
    เมื่อเราจองวันสอบเสร็จ จะต้องสั่งพิมพ์กระดาษนี้ออกมาแล้วนำไปจ่ายค่าสอบที่
    ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หรือ CIMB Thai โดยเสียค่าธรรมเนียม 15 บาท

3. หลังจากสมัครสอบแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบเราจะสามารถตรวจสอบ
    สถานที่สอบได้โดย Login ด้วย User ID ที่เคยสร้างไว้


รวมลิงค์ที่จำเป็น

1. ตรวจสอบตารางสอบ
2. ลงทะเบียนสอบ/ ตรวจสอบสถานที่สอบ/ ตรวจสอบผลสอบ